Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

CÂY GIÓ BẦU ĐÃ ĐẠT SẢN LƯỢNG TRẦM HƯƠNG 98%
Tại Thị Trấn Ba Chúc – Tri Tôn – An Giang. Ông Lê Văn Điệu đã cấy thành công trầm hương . Với thuốc cấy và kỷ thuật hoàn toàn mới mà ông đã tự tìm tòi, thử nghiệm, đã làm tăng sản lượng cây gió bầu đạt  trầm là 98%, với chuất lượng trầm loại 5- 6. Hiện tại ông đã bán cho thương lái được 500 cây với giá trị mỗi cây là 3 triệu đồng vơí đường kính 69-80cm.
Biết thông tin chi tiết xin gửi thư vào địa chỉ email: tramhuongsaudieu@yahoo.com
Hoặc số điên thoại:01697014667